PONUKA INOVAČNÉHO VZDELÁVANIA

Spoločnosť Eduxa s.r.o. ako poskytovateľ INOVAČNÉHO VZDELÁVANIA v oblasti :

INKLÚZIE, KURIKULA a digitálnych zručností v školskom prostredí 

ponúka INOVAČNÉ VZDELÁVANIE

Inklúzia - Evidenčné číslo schválenia: 25/2023 – IV, obdobie platnosti: do 20. apríla 2028 

Kurikulum - Evidenčné číslo schválenia: 26/2023 – IV, obdobie platnosti: do 20. apríla 2028 

Digitálne zručnosti v školskom prostredí - Evidenčné číslo schválenia: 64/2023 – IV , obdobie platnosti: do 5. decembra 2028  

1.

Inklúzia a inkluzívne vzdelávanie v školskom prostredí

2.

NOVÉ Kurikulum v kontexte tvorby ŠkVP

3.

Inkluzívne vzdelávanie pomocou myšlienkových máp

4.

Inklúzia a mediácia v školskom prostredí

5.

Význam tímovej spolupráce v inkluzívnom vzdelávaní

6.

Tímová spolupráce a jej význam pri tvorbe kurikula

7.

Myšlienkové mapy v digitálnej podobe a ich využitie v školskom prostredí

8.

Ako sa vyhnúť útokom, vírusom a podvodom na internete nielen v školskom prostredí

9.

Kyberšikana, vplyv sociálnych sietí a ich následky nielen v školskom prostredí

10.

Rozvoj digitálnych zručností v školskom prostredí ( program Canva )

11.

Rozvoj digitálnych zručností v platforme Office365


Prihláste svoj školský kolektív, alebo sa prihláste ako jednotlivec, kontaktujte nás na email: info@eduxa.sk .