ponuka vzdelávania

ponuka inovačného vzdelávania

1.

Inklúzia a inkluzívne vzdelávanie v školskom prostredí

2.

NOVÉ Kurikulum v kontexte tvorby ŠkVP

3.

Inkluzívne vzdelávanie pomocou myšlienkových máp

4.

Inklúzia a mediácia v školskom prostredí

5.

Myšlienkové mapy v digitálnej podobe a ich využitie v školskom prostredí

6.

Ako sa vyhnúť útokom, vírusom a podvodom na internete nielen v školskom prostredí

7.

Kyberšikana, vplyv sociálnych sietí a ich následky nielen v školskom prostredí

8.

Rozvoj digitálnych zručností v školskom prostredí ( program Canva )

9.

Rozvoj digitálnych zručností v platforme Office365

ponuka aktualizačného vzdelávania

1.

Inklúzia a inkluzívne vzdelávanie v školskom prostredí ( prvá časť Inklúzie )

2.

Aktivizujúce metódy v inkluzívnom vzdelávaní  ( druhá časť Inklúzie )

3.

Mediácia a školská mediácia ( forma inklúzie)

4.

Kurikulum v kontexte tvorby ŠkVP

5.

Kompetencie triedneho učiteľa

6.

Aktivizujúce metódy v edukácii

7.

Tímová práca a tvorba tímov v školskom prostredí

8.

Učiteľ, tvorca učebných zdrojov

9.

Spolupráca rodiny a školy

10.

Efektívna komunikácia v školskom prostredí pri práci s obsahmi vzdelávania

11.

Myšlienkové mapy a ich využitie vo vyučovacom procese

12.

Myšlienkové mapy pretvorené do  digitálnej podoby

13.

Ako sa vyhnúť útokom, vírusom a podvodom na internete nielen v školskom prostredí

14.

Kyberšikana a jej následky nielen v školskom prostredí

15.

Canva – grafický program pre všetkých