Už viac ako osem rokov sa staráme o Vašu spokojnosť

Skúsenosti so starostlivosťou o školy a spoločnosti, ktorým môžete veriť

O nás

Eduxa Vám prináša aktuálne a efektívne spôsoby ako využiť IKT na vyučovacej hodine. Využite moderné technológie a ONLINE softvéry na testovanie žiakov a osvojovanie si účiva pri vzdelávacom procese.

Ponúkame Vám zážitkové, interaktívne výučbové softvéry, techniku a vzdelávania nielen pre učiteľov, ale aj pre vašich žiakov.

Vedeli ste: LEN 75% TECHNIKY SA VYUŽÍVA PRI VÝUČBE

ostatné končí “zamknuté v skini”

My Vám pomôže vo využívaní techniky viac. 

EDUXA S.R.O.

je oprávneným poskytovateľom inovačného vzdelávania pre vybrané kategórie pedagogických zamestnancov v oblasti:

INKLÚZIE, KURIKULA A DIGITALIZÁCIE

Názov programu inovačného vzdelávania: Inklúzia a inkluzívne vzdelávanie v školskom prostredí
Vymedzenie obsahového zamerania inovačného vzdelávania:


Inovačné vzdelávanie je zamerané na prehĺbenie, rozšírenie a inováciu profesijných kompetencií v oblasti inklúzie a inkluzívneho vzdelávania pedagogických zamestnancov. Evidenčné číslo: 25/2023 – IV Obdobie platnosti: do 20. apríla 2028  

Názov programu inovačného vzdelávania: Rozvoj digitálnych zručností v školskom prostredí
Vymedzenie obsahového zamerania inovačného vzdelávania: 

Inovačné vzdelávanie je zamerané na prehĺbenie, rozšírenie a inováciu profesijných kompetencií v oblasti digitálnych zručností v školskom prostredí. Evidenčné číslo: 64/2023 – IV Obdobie platnosti: do 5. decembra 2028


Názov programu inovačného vzdelávania: Kurikulum v kontexte tvorby ŠkVP
Vymedzenie obsahového zamerania inovačného vzdelávania:

Vieme, aké dôležité je, aby ste dôverovali ľuďom, ktorí sa starajú o vaše deti, a preto sme spojili dlhoročné skúsenosti s cieľom zabezpečiť najlepšiu starostlivosť. Ponúkame celý rad riešení pre starostlivosť o deti - prečítajte si naše webové stránky alebo nás kontaktujte pre ďalšie informácie.

schválené vzdelávanie MŠ Sr

Potvrdenie o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania

 

INKLÚZIA

schválené vzdelávanie MŠ Sr

Potvrdenie o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania

 

KURIKULUM

ponuka ONLINE PROGRAMov NA TESTOVANIE ŽIAKOV A OSVOJOVANIE SI ÚČIVA

ALF - databáza a online testovanie 

ALF - databáza a online testovanie

Databáza Alf a online testovanie je databáza učebných materiálov a testov ALF vhodná pre všetkých učiteľov. Databáza obsahuje tisícky učebných materiálov efektívne roztriedených podľa predmetov, ročníkov, tematických celkov a konkrétnych tém. Každodenný zdroj inšpirácie a zároveň miesto pre publikovanie vlastných učebných materiálov, to všetko Vám ponúka databáza. Pomocou online testovania môžete priradiť úlohy žiakom v rôznych formátoch ( word, pdf, powerpoint, testy Alf). Jedným klikom učiteľ získa okamžitú spätnú väzbu v podobe bodových výsledkov, známok, tabuliek a štatistík. Otázky žiakov k zadaniu jednoducho zodpoviete prostredníctvom skupinového alebo súkromného chatu.

 • komplexný nástroj pre domáce úlohy

 • databáza učebných materiálov a testov ALF pre učiteľov

 • podpora vkladania vlastných materiálov

 • systém online testovania – priradenia zadaní

 • prehľadné štatistiky a analýza výsledkov pre učiteľa

 • skupinový a súkromný test

299 EUR / 12 mesiacov    KÚPIŤ  použi zľavový kupón HENRIETA5 a získaj darček
598 Eur / 24 mesiacov     KÚPIŤ   použi zľavový kupón HENRIETA5 a získaj darček

ALFBOOK

ALFBOOK • vynikajúci nástroj na online opakovanie učivazákladnej školy
 • overenie, upevnenie a testovanie vedomostíhravo a jednoducho
 • všetky predmety základnej školy
  na jednom mieste
 • viac ako 20 000 interaktívnych cvičení a úloh
 • 12 pestrých typov úloh
 • zoradenie úloh podľa ročníkov, predmetov a tematických celkov
 • prehľadné štatistiky a história riešení

Čo je nové

 • nové testy ku šlabikáru Štefeková, Culková
 • nové testy k učebnici Ruský jazyk 5, 6
 • doplnené testy v predmete Slovenský jazyk 5. a 6. ročník
 • doplnené testy v predmete Vlastiveda 4. ročník
 • doplnené testy v predmete Matematika 1. ročník

PRE KOHO JE ALFBOOK URČENÝ?Žiakov

Žiak si hravo opakuje, upevňuje a testuje vedomosti z prebraného učiva.


Učiteľov

Učiteľ vidí výsledky svojich žiakov.


Rodičov

Rodič získava prehľad o vedomostiach svojich detí.AKO TO FUNGUJE?1.


ZADAJTE KÓD ŠKOLY

na stránke www.alfbook.sk.2.

VYBERTE ROČNÍK, KATEGÓRIU A TEST3.

VYRIEŠTE ÚLOHY4.

ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE5.

VÝSLEDKY Z POHĽADU ŽIAKA

Žiak uvidí výsledky riešení svojich úloh.6.

VÝSLEDKY Z POHĽADU UČITEĽA

Učiteľ uvidí najlepšie výsledky riešení žiakov celej školy.MÁM ZÁUJEM O ALFBOOK


Škola

1-ročný prístup pre všetkých žiakov a učiteľov školy

399 €

KÚPIŤ použi zľavový kupón HENRIETA5 a získaj darček


Zábavný spôsob ako si zopakovať učivo a preskúšať svoje vedomosti vo viac ako 20 000 interaktívnych cvičeniach.


Kontaktujte nás

mobil: +421905425447     email: info@eduxa.sk        adresa: Eduxa s.r.o., kpt. Náleku 1207/21, 920 01 Hlohovec