PONUKA  AKTUALIZAČNÉHO VZDELÁVANIA

PONUKA AKTUALIZAČNÉHO VZDELÁVANIA A ZÁVÄZNÁ

OBJEDNÁVKA:

( ČASOVÁ DOTÁCIA JEDNÉHO VZDELÁVANIA JE 5 hod. )

1.

Inklúzia a inkluzívne vzdelávanie v školskom prostredí ( prvá časť̌ Inklúzie )

2.

Aktivizujúce metódy v inkluzívnom vzdelávaní  ( druhá časť̌ Inklúzie )

3.

Mediácia a školská mediácia ( forma inklúzie)

4.

Kurikulum v kontexte tvorby ŠkVP

5.

Kompetencie triedneho učiteľa

6.

Aktivizujúce metódy v edukácii

7.

Tímová práca a tvorba tímov v školskom prostredí

8.

Učiteľ̌, tvorca učebných zdrojov

9.

Spolupráca rodiny a školy

10.

Efektívna komunikácia v školskom prostredí pri práci s obsahmi vzdelávania

11.

Myšlienkové mapy a ich využitie vo vyučovacom procese

12.

Myšlienkové mapy pretvorené do  digitálnej podoby

13.

Ako sa vyhnúť útokom, vírusom a podvodom na internete nielen v školskom prostredí

14.

Kyberšikana a jej následky nielen v školskom prostredí

15.

Canva – grafický program pre všetkých


Témy sú spojené do celkov pre časovú dotáciu do 5 hodín


aktualizačné vzdelávanie
cenová ponuka

Pre vypracovanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať na   
  • email: info@eduxa.sk, 
  • na mobilné telefónne číslo +421 905 42 54 47 .