PONUKA  AKTUALIZAČNÉHO VZDELÁVANIA

aktualizačné vzdelávanie
cenová ponuka

Pre vypracovanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať na   
  • email: info@eduxa.sk, 
  • telefónne číslo +421 905 42 54 47 . 

PONUKA AKTUALIZAČNÉHO vzdelávania

· ČASOVÁ DOTÁCIA JEDNÉHO VZDELÁVANIA JE 5 hod.

· bez obmedzenia počtu účastníkov jednej danej školy

1.

Inklúzia a inkluzívne vzdelávanie v školskom prostredí ( prvá časť Inklúzie )

 

2.

Aktivizujúce metódy v inkluzívnom vzdelávaní  ( druhá časť Inklúzie )

 

3.

Mediácia a školská mediácia ( forma inklúzie)

 

4.

Kurikulum v kontexte tvorby ŠkVP

 

5.

Kompetencie triedneho učiteľa

 

6.

Aktivizujúce metódy v edukácii

 

7.

Tímová práca a tvorba tímov v školskom prostredí

 

8.

Učiteľ̌, tvorca učebných zdrojov

 

9.

Spolupráca rodiny a školy

 

10.

Efektívna komunikácia v školskom prostredí pri práci s obsahmi vzdelávania

 

11.

Význam tímovej spolupráce v inkluzívnom vzdelávaní

 

12.

Tímová spolupráce a jej význam pri tvorbe kurikula

 

13.

Myšlienkové mapy a ich využitie vo vyučovacom procese

 

14.

Myšlienkové mapy pretvorené do  digitálnej podoby

 

15.

Ako sa vyhnúť útokom, vírusom a podvodom na internete nielen v školskom prostredí

16.

Kyberšikana a jej následky nielen v školskom prostredí

17.

Canva – grafický program pre všetkých

 

18.

Rozvoj digitálnych zručností v platforme Office365 a TEAMs