PONUKA  AKTUALIZAČNÉHO VZDELÁVANIA

1.

  Inklúzia a inkluzívne vzdelávanie v školskom prostredí ( prvá časť Inklúzie )

2.

  Aktivizujúce metódy v inkluzívnom vzdelávaní ( druhá časť Inklúzie )

3.

  Mediácia a školská mediácia ( forma inklúzie )

4.

 Myšlienkové mapy a ich využitie vo vyučovacom procese ( forma Inklúzie )

5.

  Kompetencie triedneho učiteľa

6.

 Kurikulum v kontexte tvorby ŠkVP

Témy sú spojené do celkov pre časovú dotáciu do 5 hodín


aktualizačné vzdelávanie
cenová ponuka

Pre vypracovanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať na   
  • email: info@eduxa.sk, 
  • na mobilné telefónne číslo +421 905 42 54 47 .