INOVačné vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov je nevyhnutné pre dosiahnutie kreatívnej a efektívnej výučby. 

Naša vzdelávacia spoločnosť ponúka inovačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov, ktoré sa zameriava na poskytovanie najnovších a najefektívnejších metód výučby. Naši odborníci v oblasti vzdelávania sú angažovaní a vášniví v tom, čo robia, a snažia sa pomôcť učiteľom pripraviť sa na rýchlo meniace sa podmienky v oblasti vzdelávania.

V našich inovačných vzdelávacích programoch zdôrazňujeme kreativitu, inováciu a prispôsobivosť v rámci výučby. Učitelia sa u nás môžu naučiť využívať nové technológie a metódy, ktoré môžu zlepšiť kvalitu ich výučby a poskytnúť žiakom a študentom moderné a interaktívne vzdelávacie prostredie.

Veríme, že inovačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov je kľúčom k úspechu a zlepšeniu kvality vzdelávania. Sme tu, aby sme pomohli učiteľom rozvíjať svoje inovačné zručnosti a poskytovali im príležitosti na neustále učenie sa nových vecí. Naším cieľom je pomáhať učiteľom pripraviť našich študentov na budúcnosť a zlepšiť kvalitu vzdelávania. 

Veríme, že inovácia a kreativita sú kľúčové prvky úspešného vyučovania a preto sa snažíme podporovať učiteľov v rozvíjaní týchto zručností a pomáhať im prispôsobovať sa rýchlo meniacim sa podmienkam v oblasti vzdelávania inklúzie, kurikula a digitalizácie výučby.

Naše inovačné vzdelávacie programy pre pedagogických zamestnancov sú navrhnuté tak, aby pomohli učiteľom rozvíjať ich inovačné zručnosti a podporovali ich v tvorbe nových, inovatívnych a zaujímavých vyučovacích plánov. Využívame rôzne metódy, ako napríklad workshopy, konferencie, online kurzy a školenia, aby sme učiteľom poskytli príležitosti na výmenu skúseností, získanie nových vedomostí a nápadov.

Naša vzdelávacia spoločnosť ponúka rôzne programy inovačného vzdelávania pre pedagogických zamestnancov, ktoré sú prispôsobené individuálnym potrebám a zručnostiam učiteľov. 

Naši odborníci v oblasti vzdelávania sa zameriavajú na to, aby učiteľom poskytli praktické nástroje a techniky, ktoré môžu okamžite aplikovať v rámci svojej výučby. Učitelia sa u nás môžu naučiť, ako vytvárať interaktívne učebné prostredie, ako používať nové technológie v rámci výučby a ako motivovať a zapájať svojich študentov do učebného procesu.

Veríme, že inovačné vzdelávanie je kľúčové pre úspech a rozvoj pedagogických pracovníkov. Sme tu, aby sme pomohli učiteľom rozvíjať svoje inovačné zručnosti a poskytovali im príležitosti na neustále učenie sa nových vecí. Veríme, že týmto spôsobom môžeme pomôcť zlepšiť kvalitu vzdelávania a prispieť k budúcnosti našej spoločnosti.

Schválené programy inovačného vzdelávania

Inklúzia 

Kurikulum 

Potvrdenie o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania KURIKULUM

Potvrdenie o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania - INKLÚZIA