REALIZOVANÉ AKTUALIZačNÉ VZDELÁVANIa v školskom roku 2022/2023

V mesiaci máj a jún 2023 sme realizovali aktualizačné vzdelávanie v oblasti inklúzie a kurikula : 

  •     Inklúzia a inkluzívne vzdelávanie v školskom prostredí ( prvá časť Inklúzie )
  •     Aktivizujúce metódy v inkluzívnom vzdelávaní ( druhá časť Inklúzie )    
  •        Kurikulum v kontexte tvorby ŠkVP

na školách ako napr.:

  • Stredná odborná škola potravinárska, Krušovská 2091, Topoľčany 
  • Stredná odborná škola technická, Ul. 1.mája 500, Vráble
  • Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 4, Nitra
  • a ďalšie

Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 4, Nitra

Hodnotiaci_dotaznik_aktualizacneho_vzdelavania_-_priloha_c.10.pdf

Stredná odborná škola technická, Ul. 1.mája 500, Vráble

Hodnotiaci dotazník SOŠ technická Vráble.pdf