VEDELI STE O PODPORE VZDELÁVANIA UČITEĽOV A ODBORNÝCH ZAMESTANCOV 
z Ministerstva školstva slovenskej republiky? 

PODPORA VZDELÁVANIA PRE UČITEĽOV A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV!
Rezort školstva poskytne z Plánu obnovy a odolnosti SR prostriedky na podporu individuálneho profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Navyše je možná refundácia nákladov spojená s už uskutočneným alebo prebiehajúcim vzdelávaním.
Účelom čerpania prostriedkov mechanizmu POO v roku 2023 je financovanie individuálneho profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov ako podpora účasti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na inovačnom vzdelávaní.
Podmienky refundácie nájdete prostredníctvom linku: https://www.minedu.sk/metodicke-usmernenie-c2/ a Elektronický prihlasovací formulár – Podklad pre refundáciu nákladov za účasť na inovačnom vzdelávaní z prostriedkov mechanizmu POO nájdete prostredníctvom linku: https://www.cognitoforms.com

V prípade záujmu 

V prípade záujmu vieme pre vás uskutočniť INOVAČNÉ VZDELÁVANIE od 1.9.2023  Neváhajte nás kontaktovať na email: info@eduxa.sk, alebo na tel.číslo 0905425447
Ponuka inovačného vzdelávania:
https://eduxa.sk/store