IKT technika na školách

Nové možnosti prinášajú IKT do vyučovania konkrétneho predmetu, výber vhodného softvérového vybavenia (výučbový program, multimediálne encyklopédie, webové stránky a pod.) – aby použitie IKT pomáhalo spĺňať stanovené výchovno-vzdelávacie ciele, zaradenie niektorých prvkov IKT do jednotlivých fáz vyučovacej hodiny, spôsob organizácie a riadenia vyučovacej hodiny s využitím IKT potrebujete kvalitné školenie personálu. Nielen IKT ale aj spôsob použitia Vám prinesie nové efektívne metódy a formy vzdelávania.

Eduxa Vám prináša aktuálne a efektívne spôsoby ako využiť IKT na vyučovacej hodine. Využite moderné technológie pri vzdelávacom procese.

LEN 75% TECHNIKY SA VYUŽÍVA PRI VÝUČBE

ostatné končí “zamknuté v skini”

Ponuka školení pre pedagógov

Neakreditované školenia

Využitie technológií v práci s dokumentami a multimédiami

Aplikácia interaktívnych technológií vo vyučovacom procese

Digitálna príprava vo vyučovacom procese

Robotika ako nástroj

Pripravujeme pre Vás aj ponuku akreditovaných školení a vzdelávacích programov.

Ako zvýšiť o 63% zručnosť u detí, logické myslenie a pamäť ?

Ako na to